Štampač

Posted: oktobar 23, 2011 in Lekcija

Osnovni pojmovi

Štampač je uređaj kojim se ispisuju podaci sa računara na papir. Podaci mogu biti tekst ili slika. Sa digitalnim fotoaparatima pojavili su se štampači koji ne koriste računar za ispisivanje slika, već je moguće odštampati sliku direktno.

Vrste štampača

Iglični (Dot-matrix) štampač štampa pomoću iglica, koje preko trake s bojom   udaraju u papir. Najefikasniji je u ispisivanju dokumenata sa više kopija.

Laserski (Laser) štampači štampaju na papir pomoću lasera, koji osvetljava   bubanj i time naelektriše površinu bubnja. Zatim bubanj prolazi kroz toner gde   se na naelektrisane delove  bubnja lepe fine čestice mastila u prahu, papir   prelazi preko bubnja i prah ostane na papiru. Na kraju papir prolazi kroz grejač koji zapeče prah na papiru. Najefikasniji je u ispisivanju tekstova,  jer postiže mnogo veće brzine od igličnih štampača (od 4-20 stranica u minuti). Postoje i laserski štampači u boji.

Ink-džet (Inkjet) štampači (sa mastilom) štampaju tako što iz rezervoara  mastila (engl. catrige) mlazom gađaju papir – u svakoj se sekundi ispali oko 50,000 kapljica mastila. Postoje rezervoari za crnu i kolor štampu.

Advertisements

Primer za vežbu

Posted: oktobar 20, 2011 in Vežba

Napravi sledeću tabelu:

 

 

Р.б.

 

презиме

 

име

предмети

 српски математика  физика  техничко  информатика 

1

Јовановић Зоран

5

4

5

5

5

2

Петровић Предраг

4

4

5

5

5

3

Марковић Марко

3

2

4

5

5

4

Ивановић Милан

5

5

5

5

5

5

Сабо Ирена

5

5

4

4

5

6

Живковић Весна

4

5

4

4

5

просечна оцена

 

 

 

 

 

Popunjavanje tabele

Posted: oktobar 20, 2011 in Lekcija

Tabelu popunjavamo tako što se unutar tabele krećemo pomoću strelica sa tastature za gore, dole, levo ili desno, ili klikom u ćeliju koju popunjavamo. Ispisani tekst može da bude u različitim smerovima. U tome nam pomaže jedna alatka koja se takođe nalazi u pomenutom toolbar-u, i izgleda ovako:

Primer izrade tabele

Posted: oktobar 15, 2011 in Vežba
Primer formiranja tabele sa 6 redova i 7 kolona:
Dobićemo ovakvu tabelu:

Formiranje tabele

Posted: oktobar 15, 2011 in Lekcija
Ovde će biti reči o tabelama koje se izrađuju u Microsoft Word-u.
U okviru menija Table, (u kojem se nalazi sve što nam je potrebno za tabele) izaberemo Insert Table.
Pojaviće se novi dijalog prozor ka na slici:
Dijalog prozor nas pita kakvu tabelu želimo:
U polju Number of columns unosimo broj željenih kolona, a polju Number of Rows broj željenih redova i nakon toga odaberemo opciju OK.

Rad sa tabelama-osnovni pojmovi

Posted: oktobar 15, 2011 in Lekcija
Tabela je deo dokumenta u kome je tekst organizovan u takvom obliku da može da se gleda po redovima (vrstama) ili kolonama.
Redovi i kolone su medjusobno odvojeni linijama koje mogu, ali ne moraju, biti iscrtane u dokumentu.
Presek jednog  reda i jedne kolone naziva se ĆELIJA. Ćelija je osnovni element tabele.